numer alarmowy 994 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Realizujemy projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź"

 

logotypy ZWIK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach realizuje projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 20014-2020

 

W dniu 26 kwietnia 2017 roku, pomiędzy przedstawicielami Instytucji Wdrażającej, jaką jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź” w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Priorytet II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20014 – 2020.


Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 6 674 980,24 PLN.


Kwota wydatków kwalifikowanych to 4 116 671,26, przy czym wysokość dofinansowania stanowi 85% ich wartości i wynosi 3 499 170,57 PLN.
Wkład własny Beneficjenta to 3 175 809,67 PLN.
Realizacja Projektu – do 31.12.2019r.


 

Realizacja Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji Łódź” przyczyni się do skanalizowania ulic: Miętowa, Letnia, Szczęśliwa, Zdrojowa, Przyjazna, Widzewska, Witosa, Kręta, Radosna, Lazurowa.

Działania te są konsekwencją prowadzonej do tej pory rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej i stanowią uzupełnienie funkcjonującej sieci w celu osiągnięcia stopnia skanalizowania miasta bliskiego 99%.

Celem Projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych o 375 osób.

W ramach Projektu zostaną wybudowane kanały sanitarne wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości o łącznej długości około 4,7 km i zostanie dzięki temu stworzona możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla około 200 nieruchomości zlokalizowanych na osiedlu Dąbrowa.

Roboty budowlane rozpoczęły się w drugiej połowie września 2017 r. i potrwają do października 2018 r.
Wykonawcą realizującym roboty jest firma P.H.U. JONTEX Piotr Jończyk.

W dniu 28 marca 2018r. został podpisany aneks do Umowy o Dofinansowanie, który rozszerza zakres rzeczowy Projektu o budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach PCK, Ornej i Rycerskiej. W ramach tego zadania zostanie wybudowane około 1,9 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości. W II kwartale 2018r. Beneficjent planuje rozpoczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie Wykonawcy wyżej wymienionego zadania.

Zgłaszanie nieprawidłowości
Informujemy, że w Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (sekcja 9.1.4) wskazano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, w projektach realizowanych w ramach programu.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

  • Skorzystać z formularza znajdującego się pod adresem: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

    lub
  • wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.